Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten vzw

Over ons

Wie zijn we? Wat isVVP ?

VVP is een geloofsgemeenschap van plaatselijke pinkstergemeenten die het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend maken door woord en daad, trouw aan Gods Woord, onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest (Matt.28:19-20).

Word jij een nieuwe lezer van VlaAnders?

VlaAnders is een driemaandelijks magazine vol boeiende artikels en interviews. We willen lezers bemoedigen door middel van inspirerende getuigenissen en laten zien dat God aan het werk is! Daarnaast delen we informatie omtrent activiteiten, onze zendelingen, en zoveel meer ...

Wil je een abonnement op het magazine? Heel eenvoudig! Neem contact met ons op en laat weten dat je het magazine wil ontvangen. Vergeet zeker je adresgegevens niet door te geven. Maak vervolgens €20/jaar over op BE28 9790 7452 6620 t.a.v. VlaAnders met vermelding van 'ab. 2024'. Nog niet overtuigd? Lees hier een gratis artikel uit de laatste VlaAnders. Een interview met Friedhelm Holthuis. Friedhelm is de spreker op de VVP ontmoetingsdag 2024 die doorgaat op 11 November in de Brabanthal in Leuven.

Ontmoetingsdag 2024

De VVP-Ontmoetingsdag bestond al voordat VVP in 1993 werd opgericht (ruim 30 jaar geleden). Uiteraard had het destijds een andere naam (“Vlaamse Ontmoetingsdag”), maar de doelstelling is onveranderd gebleven, namelijk het ontmoeten van elkaar. Nog steeds is dit onze focus!