Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten vzw

Over ons

Wie zijn we? Wat isVVP ?

VVP is een geloofsgemeenschap van plaatselijke pinkstergemeenten die het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend maken door woord en daad, trouw aan Gods Woord, onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest (Matt.28:19-20).

Word jij een nieuwe lezer van VlaAnders?

VlaAnders is een driemaandelijks magazine vol boeiende artikels en interviews. We willen lezers bemoedigen door middel van inspirerende getuigenissen en laten zien dat God aan het werk is! Daarnaast delen we informatie omtrent activiteiten, onze zendelingen, en zoveel meer ...

Wil je een abonnement op het magazine? Heel eenvoudig! Neem contact met ons op en laat weten dat je het magazine wil ontvangen. Vergeet zeker je adresgegevens niet door te geven. Maak vervolgens €20/jaar over op BE28 9790 7452 6620 t.a.v. VlaAnders met vermelding van 'ab. 2023'. Nog niet overtuigd? Lees hier een gratis artikel uit de laatste VlaAnders van Ignace Demaerel.

VVP-Kerken

Een VVP-gemeente in je buurt vinden?

Meldpunt misbruik

VVP wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele mensen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent).

Maar we beseffen dat de gemeenten niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een gezags- en afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom heeft VVP een aantal maatregelen genomen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.