skip to Main Content

Corona Virus Update 13 Maart 2020

Gisterenavond kreeg VVP heel wat vragen n.a.v. de uitbraak van het Coronavirus en richtlijnen voor ons als kerken. Zoals aangekondigd, heb ik gisterenavond samengezeten met de Federale Synode en werd volgend standpunt bepaald:

“Met de informatie waarover we nu beschikken ziet de Uitvoerende Raad zich verplicht u met aandrang aan te raden alle erediensten, Bijbelstudies etc. tot nader order op te schorten. De Federale Synode dringt erop aan dat de richtlijnen van de overheid, die frequenter en preciezer zullen zijn dan die van ons, zouden worden gevolgd.

We moeten hierbij zoeken naar middelen om iedereen toch bij het gemeentegebeuren betrokken te houden, bijv. door te telefoneren, een kaartje te schrijven of wat dan ook (voor wie wat technischer is, zijn er ongetwijfeld meer mogelijkheden). We hopen binnenkort met beter nieuws bij u te kunnen terugkomen.”

Geert Lorein, vz. Federale Synode.

Als VVP willen we er sterk op aandringen dit standpunt van de Federale Synode op te volgen. Er is bewust geen tijdslimiet vastgesteld, omdat niemand weet hoelang de maatregelen van de overheid van kracht zullen zijn. Tevens maakt dit standpunt geen onderscheid tussen grote en kleine gemeenten. Het gevaar voor besmetting is te groot. Laten we vooral denken aan de zwakkere mensen in de kerken. Zij kunnen hierdoor ernstig ziek worden, zelfs sterven. Dat willen we te allen tijde vermijden.

Er zijn op zondag andere mogelijkheden voor geestelijke opbouw die we kunnen aanbevelen aan de gemeenteleden.

  1. Op de Nederlandse TV zijn er op zondagmorgen diverse christelijke programma’s.
  2. Op You Tube vind je alle liederen die in onze gemeenten worden gezongen.
  3. Op You Tube kun je ook goede prediking vinden.
  4. Er zijn ook kerken die aan live streaming door. Er wordt momenteel gewerkt aan een overzicht van mogelijkheden, die we nog zullen doorsturen.

Laten we op deze manier door deze crisisperiode heengaan. Deel deze informatie in uw gemeente en laten we ook vertrouwen op Gods nabijheid en bescherming.

Koen Celis

Vz. VVP

Verbond Vlaamse Pinkstergemeenten

Welkom op de website van VVP. Als dit je eerste kennismaking met VVP is, ga je ons zeker beter leren kennen. Wie we zijn, welke doelstellingen we nastreven en onze geloofsovertuiging zijn eenvoudig te vinden. Maak je reeds deel uit van VVP, dan zal deze site ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van onze werking en laatste ontwikkelingen. Voor voorgangers van gemeenten en leidinggevenden is er specifieke ledeninformatie beschikbaar. Hiervoor moet je wel over een login beschikken.

Alvast veel plezier in het ontdekken van deze site.

Vind een VVP gemeente in uw buurt?
Back To Top