skip to Main Content

Kairos

Een uitdagende, interactieve cursus voor iedere christen, van voorganger tot nieuwe gelovige.

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de rol van de kerk in de wereld? Wat kan ik doen?

Veel christenen lopen met deze vragen rond. Daarom is Kairos ontwikkeld: het is een cursus voor christenen die er werk willen van maken! Kairos is bedoeld voor iedere christen die verlangt naar een betekenisvol leven. Het zet je hart in vuur en vlam voor ‘de grote opdracht’.

Kairos helpt christenen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen, zodat ze ‘Wereld-Christenen’ worden die gericht zijn op de minst bereikte volkeren in de wereld. Dit leidt tot een actieve en zinvolle betrokkenheid bij cross-cultureel zendingswerk die in het bijzonder is gericht op bevolkingsgroepen die geografisch of cultureel onze naaste zijn.

Kairos laat in negen lessen Gods plan met de mensheid zien. Je raakt gemotiveerd en krijgt een Bijbels, historisch, cultureel en structureel kader waarbinnen je je eigen keuzes en afwegingen kunt maken die passen bij jouw persoonlijke en kerkelijke omstandigheden. Ook teamwork en integratie komen aan bod.

Kairos is oorspronkelijk ontwikkeld op de Filippijnen om de kerk aan te moedigen om in eigen land uit te reiken naar onbereikte bevolkingsgroepen (met een moslimachtergrond). De cursus wordt regelmatig bijgewerkt en wordt momenteel al in 97 landen aangeboden. Zendingsorganisaties zoals Jeugd met een Opdracht en Operatie Mobilisatie maken er dankbaar gebruik van.

Kairos maakt gebruik van een breed scala aan leermethoden; zoals groepsdiscussies, korte lesintroducties, PowerPoints, overdenkingen, videolessen en specifiek voor de cursus ontwikkelde activiteiten.

Meer informatie: www.kairoscursus.nlhttp://www.ywamkortrijk.be/nl/korte-cursussusen/kairos.

Download de folder hier
Back To Top