skip to Main Content
Reglement

De stands kunnen opgebouwd worden tussen 7 uur en ten laatste 9 uur. Graag eerst aanmelden bij de balie aan de inkom.

De deuren openen om 9 uur en de eerste dienst begint om 10 uur. De laatste dienst eindigt omstreeks 17.00 uur.

De stands moeten stipt bij het begin van elke samenkomst gesloten worden. Er mag dan dus hoegenaamd niets aangeboden of verkocht worden.

Tijdens de dienst mag er niemand nog aan de stands achterblijven (We maken een uitzondering voor één persoon die in stilte zijn stand bewaakt.
De standplaatsen zijn 2.7mx2m.

Uw standplaats mag u inkleden zoals u het wenst, als het binnen de aangevraagde plaats blijft en niet storend of ongepast is.

Verkoop van eten, alcohol en drank is niet toegelaten.

De VVP kan en mag eventueel u vragen bepaalde stukken of delen te veranderen of te verwijderen.

De VVP is eveneens bevoegd om uw stand onmiddellijk te laten verwijderen als deze niet strookt met de interne deontologische code en geloofsovertuiging. (zie website VVP)

U voorziet zelf alle stukken om uw stand uit te bouwen.

Er is aansluiting voor elektriciteit, u dient zelf voor verlengkabels en dergelijke te zorgen. (gelieve elektrische toestellen uit te proberen thuis)

Tafels kunnen gehuurd worden en dienen bij uw inschrijving aangevraagd te worden. (Afmeting tafel : 2.7m x 0,80m)

Er mag alleen materiaal van uw eigen organisatie aangeboden worden.
Alleen materiaal uitdelen bij je stands (niet rondlopen met je flyers, noch op de parking van het terrein).

Uw stand moet afgebroken en opgeruimd zijn tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Graag uw plaats netjes achterlaten.

De VVP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen en of beschadiging.

Internet aansluiting: men kan gratis een code bekomen om aan te loggen via Wi-Fi hotspot.

De toegangspoorten mogen op geen enkel moment worden geblokkeerd door voertuigen of andere obstakels.

Je kan tot een maand voor het evenement annuleren. Indien je later annuleert, wordt er een administratiekost gevraagd van 25% van het totaal te betalen bedrag. Bij sprake van overmacht, vervalt deze kost.

PLAATS: Brabanthallen, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
 Voor meer informatie: stands@vvp.be

Back To Top