skip to Main Content

Beste voorgangers, leidinggevenden,

De beperkende maatregelen met betrekking tot de erediensten zijn (beperkt) gewijzigd.

De Federale Synode heeft het volgende medegedeeld:

Gisteren 17/4/2020, ’s avonds laat, is er een derde editie van het Belgisch Staatsblad verschenen.

Een aantal zaken zijn versoepeld. Deze regeling geldt t/m 3 mei 2020.

  •  (t.o.v. de vorige publicatie van 23/3/2020)
  • (t.o.v. de vorige publicatie van 23/3/2020; wel met de huidige nummering).

Opnamen van erediensten zijn mogelijk met maximaal tien personen (iedereen inbegrepen, ‘religieus personeel’ en ‘technisch personeel’ samen). Er moet steeds een minimale afstand van 1,5 m worden aangehouden. Het kerkgebouw moet tijdens de opname gesloten zijn.

(art. 5 van het Ministerieel Besluit van 23 III 2020, zoals gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 17 IV 2020, art. 2 tweede lid, vierde gedachtestreepje)

Bij begrafenisdiensten mogen maximaal vijftien mensen aanwezig zijn; in dit aantal is ook de begrafenisondernemer begrepen (dus niet 15+!).

(art. 5 zoals gewijzigd, tweede lid, eerste gedachtestreepje)

Bij religieuze huwelijken mogen alleen de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst (opgepast voor het statuut!) aanwezig zijn.

(art. 5 zoals gewijzigd, tweede lid, derde gedachtestreepje)

(Nota bene: de protestants-evangelische eredienst kent geen ‘religieuze huwelijken’. Kan de huwelijksinzegening als zodanig worden beschouwd? Bepaal voor uzelf of dit zinvol en nuttig is. Denk steeds aan de grondwettelijke volgorde (altijd eerst burgerlijk huwelijk), die voor ons ook een logische volgorde is (in de kerk wordt een zegen gevraagd over het aangegane huwelijk).)

Wij blijven van mening (op grond van de lezing van het Ministerie van Justitie) dat het pastorale werk behoort tot de derde categorie van de “essentiële diensten” vermeld in de bijlage bij voornoemd Ministerieel Besluit (“De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld”). Dit impliceert dat predikanten weliswaar wordt aangeraden “in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing [1,5 m] toe te passen”, maar dat de verplichting om thuis te blijven op hen niet van toepassing is (art. 3).

Nieuw: Bovendien is nu uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien van “vrijwilligerswerk binnen … een essentiële dienst” (LET OP: NIET ALLE VRIJWILLIGERSWERK, MAAR ENKEL MET BETREKKING TOT ESSENTIELE DIENSTEN ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN).

(art. 8 van het Ministerieel Besluit van 23 III 2020, zoals gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 17 IV 2020, art. 4, achtste gedachtestreepje)

Verder mag men – indien noodzakelijk! – van huis zijn “om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen”.

(art. 8 zoals gewijzigd, vijfde gedachtestreepje)

Wie buitenshuis actief mag zijn, mag ook de verplaatsing maken.

(art. 8 zoals gewijzigd, eerste gedachtestreepje (essentiële diensten), vijfde gedachtestreepje (bijstand), negende gedachtestreepje (opname van erediensten))

Back To Top