skip to Main Content

VVP is een geloofsgemeenschap van plaatselijke pinkstergemeenten die het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend maken door woord en daad, trouw aan Gods Woord, onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest (Matt.28:19-20).

We doen dit op verschillende werkvelden:

Onderwijs:

Zending: klik hier voor meer informatie over VVP Zending.

Kinderen en Jeugd: PJV is verantwoordelijk voor de Kinder- en Jeugd werking van de VVP. Klik hier voor meer informatie

Back To Top