Lidmaatschap.

Waarom lid zijn van VVP?

Een Afrikaans gezegde zegt: “Als je snel wil zijn, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.” Samen zijn we in staat meer en grotere ideeën te verwezenlijken dan alleen. Als gemeenten zijn we geroepen het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken. Om dat goed en doeltreffend te kunnen doen, hebben wij elkaar nodig.

 

De voordelen van lidmaatschap.

Verenigd in onze opdracht.

Samen, als pinkstergemeenten, is het makkelijker en efficiënter om de ‘Grote Opdracht’ uit te voeren. Een groep kerken die verenigd zijn rond dezelfde theologie, missie en visie en identiteit, kunnen de Grote Opdracht veel beter verwezenlijken dan een kerk alleen. Hun gecombineerde bezittingen, zowel fysiek als spiritueel, zullen ver uitstijgen boven alles wat ze onafhankelijk kunnen doen.  Samen is het mogelijk het goede nieuws aan alle mensen bekend te maken.

 
Spreken met één stem.

Er zijn tijden dat een groot aantal stemmen vervangen worden door één stem, die spreekt met autoriteit. Wanneer er overleg is met de overheid, de pers, andere denominaties, spreekt VVP als een stem voor alle aangesloten gemeenten. Bij vragen of onduidelijkheid over ons geloof, geeft VVP duidelijkheid.

 
Onderlinge aanmoediging en ondersteuning.

Elke kerk, voorganger en leidersteam moet weten dat ze niet alleen staan. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in je eigen kleine hoekje van de wereld en je geïsoleerd te voelen. In de regiowerking ontmoeten, ondersteunen en bemoedigen we elkaar zodat we niet opgeven

Wil als kerk je aanmelden als lid, stuur dan een e-mail naar secretaris@vvp.be en we nemen contact met je op.

Ondertussen kun je hier de Statuten en het huishoudelijk reglement van VVP downloaden:

VVP Statuten

VVP Huishoudelijk reglement

VVP Deonthologische code