Onze Geschiedenis.

Gazet van Antwerpen 07-04-1993

Het ontstaan van de VVP.

In 1993 werd VVP opgericht. Het was een logisch samensmelten van de ‘Broederschap van Pinkstergemeenten’ en van ‘Elim’. Beide overkoepelende pinksterorganisaties waren zo dicht naar elkaar toegegroeid, dat een fusie vanzelfsprekend was.

De eerste 10 jaar werd vooral aandacht gegeven aan de structurele uitbouw van VVP. Er werd veel vergaderd, omdat duidelijke en praktische afspraken over de manier van samenwerken moesten worden gemaakt. Diverse werkgroepen werden opgericht. Tijdens deze periode is ook de Federale Synode opgericht, waarbij het bestuur van VVP nauw bij betrokken was.

De volgende 10 jaar lag de nadruk meer op de opbouw van de voorgangers en leidinggevenden van de gemeenten. De vergaderingen kregen meer het karakter van een ontmoetingsplaats waar men geestelijke opgebouwd werd. De idee hierbij was, dat als het met de voorganger goed gaat, dit ook een positieve uitwerking heeft in de gemeente.

In deze periode werd het jongerenwerk van VVP gestructureerd tot een door de overheid erkende jeugdbeweging. Pinksteren Jongeren Vlaanderen (PJV) is uitgegroeid tot een plaats waar jongeren van alle leeftijden hun geloof eigentijds, inhoudsvol en dynamisch kunnen uitleven.

Het huidige decennium is nog niet afgerond. In 2017 bestaat VVP 24 jaar. De komende jaren blijft VVP zich richten op het ondersteunen van voorgangers en leidinggevenden. Toekomstgericht wil VVP streven naar meer kwaliteit, zowel binnen de eigen organisatie als in de gemeenten. Voor VVP is de groei van de lokale gemeente van groot belang en zal daarom initiatief ondersteunen of nemen om dit doel te bereiken.

Samen met andere christenen

Willen we hieraan bouwen:

VVP heeft heel bewust voor dit woord gekozen en niet bijvoorbeeld voor het woord ‘vereniging’. Een verbond is meer dan een vereniging, het gaat veel dieper. Een verbond is een samenwerkingsverband dat werkt vanuit relatie en komt vanuit het hart.

Verbond

1

Dit is beslist geen politieke keuze, eerder een pragmatische. VVP richt haar focus op het Nederlandstalige landsgedeelte. Daarbij staat VVP open naar gemeenten in Wallonië, die ook een basis hebben in Vlaanderen. De vele cultureel- etnische gemeenten die zich in Vlaanderen hebben gevestigd, kunnen zich bij VVP aansluiten.

Vlaamse

2

Pinksteren is onze identiteit (ons DNA). VVP wil zich als evangelische samenwerkingsverband onderscheiden door de beleving van de doop in de Heilige Geest centraal te stellen in haar geloofsbeleving.

Pinkster

3

De gemeente is geen uitvinding van mensen maar van Jezus. Jezus heeft zelf gezegd dat Hij zijn gemeente zal bouwen. De Gemeente is ‘het lichaam van Christus’.

Gemeenten

4

Kruis

Dit symbool wordt wereldwijd gezien en erkend als het herkenningsteken van christenen. De rode kleur verwijst naar de kruisdood. Jezus Christus heeft zijn bloed gegeven. Het kruis en de rode kleur verwijzen naar de dood van Jezus, waardoor Hij de redder van de wereld werd.

Duif

Toen Jezus door Johannes gedoopt werd in de Jordaan, daalde de Heilige Geest op Hem neer ‘als een duif’. De duif in het logo benadrukt het belang van de Heilige Geest in onze samenwerking.