skip to Main Content

Mijn hoofdtaak in YWAM is het helpen leiden van DTS’s. Een DTS is een training-ervaring van zes maanden, met als centraal doel het kennen en het bekendmaken van God. Het is een intense, fulltime training, die onderverdeeld is in een les- en een outreach fase. Het is een voorrecht om steeds voor een half jaar met deze jonge mensen van over heel de wereld op pad te gaan, in de zoektocht naar hun identiteit en levensdoel en hen te bekrachtigen om liefde, hoop en betekenis te brengen in een wereld die verandering en Jezus nodig heeft.

Een DTS biedt naar mijn idee een antwoord op de vraag waar veel Millennials en Generatie Z’s naar op zoek zijn zoals grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitwijst, namelijk: Verbondenheid en honger om een verschil te maken in de wereld.

De laatste jaren konden we verschillende van onze teams meenemen naar Bosnië Herzegovina. We vinden het belangrijk te investeren in langdurige relaties met het land van outreach en dat is de reden waarom we met teams blijven teruggaan.

We proberen zoveel mogelijk samen te werken met lokale kerken, zendelingen en organisaties. Dit doen we zodat ons werk een onderdeel is van een groter geheel.

De focus van deze fase ligt op God bekend maken met woorden en daden. Dit doen we voornamelijk door evangelisatie en het bieden van praktische hulp.

Caroline Bastenie, JmeO Europa,

FB: Caroline Bastenie;

IG: Carolinebasje

Financiële bijdrage: BE75 7330 0532 7451

Sign-up nieuwsbrief: http://eepurl.com/dPYFLb

Thuisfront: Nicole Bastenie, De Goudvink 32, 2970 ‘s Gravenwezel; nicolebastenie@gmail.com

Thuisgemeente: Every Nation Gent

Back To Top