skip to Main Content

‘Mijn’: een  sterke verbondenheid of een privébezit?

‘Mijn’ is een vaak gebruikt woord. Met veel liefde en betrokkenheid kunnen we spreken over mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn vrienden, mijn collega’s, mijn buren… We weten ons met hen verwant en hebben het beste met hen voor.  Het kan dan ook diep in ons inwerken en een heftige reactie geven wanneer onze geliefden, onze oogappels, kwaad overkomt of hen wordt aangedaan.

God noemt ons ‘Zijn volk en Zijn kind’ en wil niet dat aan zijn kinderen, zijn oogappels, wordt geraakt. Zelf mogen we Hem trots en met liefde ‘mijn Vader’ en ‘mijn Heer en mijn God’ noemen.

Mijn kan in verbondenheid met anderen  worden tot ons/onze. Trouwens, in het ‘Onze Vader’ bidden we o.a. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Jezus’ gebed richt mijn aandacht niet alleen op mijn eigen maaltijd, en eventueel deze van mijn tafelgenoten, maar zeker ook op de nood aan een maaltijd van anderen, van velen.

Wanneer ‘mijn’ echter een hebberig en bezitterig karakter krijgt in relaties, dan loopt het mis. Mijn kan ook dat bezitterig kantje vertonen wanneer het gaat over mijn vrijetijdsbesteding en mijn materiële dingen, die we trouwens bezittingen noemen. En hoe staat het met mijn leven? Is dat leven wel van mezelf of heb ik het in bruikleen gekregen? En dat bruikleen, geldt dat dan ook heel concreet voor mijn tijd en middelen? Kunnen we in ons denken en spreken mijn al eens vaker in Uw veranderen? En die verandering naar Uw, mag dat dan ook veranderen naar uw, jouw en zijn?

God is in ieder geval degene die in Jezus zijn leven niet als een persoonlijk bezit heeft gesteld. Jezus heeft gezegd dat Hij, in opdracht van zijn Vader, zijn leven vrijwillig geeft en dat de Vader hem daarom liefheeft (Johannes 10:17,18). Het verbaasd ons niet dat Petrus, Johannes, Paulus en anderen, in navolging van Jezus’ woorden en voorbeeld, ook hun leven niet als het hun bezit hebben gezien. In Handelingen 20 vers 24 lezen we dat Paulus i.o.m. Jezus’ woorden zegt: Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelievan Gods

Nog even het contrast maken: de Baäls en hun sympathisanten zijn niets ontziende bezitters. Jezus vertelde dat de duivel gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen. Jezus zelf is gekomen om leven en overvloed te geven (Johannes 10:10).  Indien ik mijn leven, en al wat ermee te maken heeft, behandel als een leven dat ik in bruikleen heb gekregen, dan kan het niet gestolen worden.

Als zendingscommissie willen we graag elke jaar opnieuw onze zendelingen extra onder de aandacht brengen. Betrokkenheid bij onze zendelingen kunnen we op velerlei manieren tonen. We kunnen hen tot zegen door hen een bemoediging te sturen, contact op te nemen, te bidden, een sponsoractie op te zetten of zelf een financiële bijdrage te geven (BE96 9733 6147 7305)… In juni sturen we de ingekomen giften door naar onze zendelingen die ze vruchtbaar zullen gebruiken.

Meer info over de zendelingen: www.vvp.be/zending of mail ons via zending@vvp.be.

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar zending.gebed@vvp.be
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305
VVP ZENDING

19 VVP-zendingsgezinnen geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Back To Top