skip to Main Content

Een drievoudig touw

De liefde van de Vader en de Zoon

De kracht van de Heilige Geest

De noodzaak en zegen van onze betrokkenheid

 

Overschatten we onze inbreng en invloed indien we stellen dat we deel uitmaken maken van een drievoudig touw (Prediker 4:12) waarmee onze zendelingen de top van hun roeping en bediening trachten te bereiken? Hoe ziet dit drievoudig snoer eruit? En vooral: Wat is ons aandeel daaraan?

Esther Vantieghem, werkzaam in Kinshasa, overtrof zichzelf en beklom de Kilimanjaro in de zomer van 2018. Onze zendelingen overtreffen zichzelf dagelijks en trachten de top te bereiken. Om die top te bereiken worden ze geïnspireerd, gemotiveerd, gedreven en ondersteund door de onmetelijke liefde van de Vader en de Zoon. Maakt Gods liefde niet alles mogelijk? Bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen onze zendelingen rekenen op de explosieve en niet te stuiten kracht van de Heilige Geest. En wat is de invloed van onze betrokkenheid daarbij?

De liefde van de Vader en de Zoon

God heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort (Romeinen 5:5). Deze liefde mogen we koesteren, cultiveren en delen met anderen. Psalm 67 laat ons het verband zien tussen Gods genade en liefde voor ons én dat volkeren God leren kennen en Hem loven. Een van onze zendelingen schreef: Jezus stak Zijn hand uit en redde ons! Nu willen wij onze handen uit de mouwen steken en anderen Zijn liefde tonen. Zendelingen ervaren op een diepe wijze nood, zegen en overwinning. Zij worden gedreven door de oneindige liefde van onze hemelse Vader. Zijn zegen, de openbaring van zijn liefde zet aan tot actie.

Het vuur en de kracht van de Heilige Geest

‘Ik kan dit niet, hoe moet ik hieraan beginnen’ is een schreeuw die we niet alleen in de Bijbel lezen maar die ook uit onze mond én die van onze zendelingen komt. Kunnen wij zelf de grote opdracht uitvoeren? Kunnen wij iedereen verzamelen voor Gods troon? Kunnen wij één naaste in zijn diepste behoeften voorzien? En toch zijn er zoveel getuigenissen van vernieuwing, verandering, genezing en een doorbraak. Gelukkig kunnen onze zendelingen in hun zwoegen rekenen op de krachtige werking van de Heilige Geest maar daar stopt het niet bij…

De noodzaak van onze betrokkenheid

God werkt door mensen. Slechts in een extreem uitzonderlijke situatie zal iemand Hem leren kennen en een christelijk leven kunnen ontwikkelen zonder hulp van anderen. Zo hebben ook onze zendelingen ons hard nodig. In een Nederlands zendingstijdschrift las ik dat meer dan 40% van de zendelingen het zendingsveld vroegtijdig verlaat. Waar moeten we de oorzaak hiervoor zoeken? Bij de liefde van de Vader en de Zoon? Bij de kracht van de Heilige Geest? Bij de zendelingen zelf? Of bij de ondersteuning die de zendelingen krijgen? Uiteraard kan er ook was mislopen bij de zendelingen zelf maar laten we vooral naar onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden kijken. Onze betrokkenheid bij onze zendelingen kan bepalend zijn bij het geestelijk succes dat ze oogsten. Onze zendelingen moeten kunnen rekenen op een nabije omgeving van een betrokken thuisgemeente, een betrokken en actief thuisfront en ondersteunde vrienden en gemeenten in Vlaanderen.

Wat onze zendelingen zelf schreven over de zegen van onze betrokkenheid

Jullie laten zien dat we wel degelijk samen sterk staan in Hem en dat als we onze krachten bundelen, er geweldige dingen kunnen gebeuren! Die eenheid op zich is al een grote steun voor ons en we danken jullie voor de moeite die jullie doen om samen sterk te staan achter de zendelingen!

Ik weet niet goed hoe uit te drukken wat zoiets betekent. Je zit op duizenden kilometers afstand in soms moeilijke omstandigheden. Je wilt soms opgeven, je denkt soms dat je in België verdwenen bent en niemand verder meer met je bezig is en toch … mensen die zoveel om zending en zendelingen geven, acties doen en de fondsen naar ons allen doorsturen. Wauw, dat is enorm!

We willen jullie danken voor jullie enorme steun en warme harten. We appreciëren niet alleen de financiële steun – waarvoor zeker een dikke merci! – maar ook gewoon dat er mensen achter ons staan en ons in hun harten en gebeden dragen!

Onze dank gaat uit naar al die mensen die de zendelingen in hun gebed meenemen. Deze steun is onontbeerlijk, want keer op keer komen er nieuwe uitdagingen die wij enkel in de kracht van de Heer aankunnen. Maar al te goed ondervinden wij dat wie in dienst van de Heer staat – of dat nu in eigen land of in het buitenland is – regelmatig geconfronteerd wordt met situaties die menselijk gezien niet op te lossen zijn. Maar dank zij de Heer lukt het dan toch weer.

We zijn zo dankbaar met het bedrag dat we gekregen hebben dankzij het succes van de MMM-actie. Wij zullen het bedrag gebruiken om tekorten aan te vullen opdat al de gesponsorde kinderen naar een goede school kunnen blijven gaan en we voegen in geloof 3 kinderen aan de lijst toe. Heel hartelijk dank voor elke bijdrage klein of groot, samen maken we het verschil.

Hartelijk dank voor deze grote zegen! Het is alleszins levensreddend (fysisch, geestelijk) om op extra fondsen te mogen rekenen

We willen jullie nog eens hartelijk bedanken voor de gift van de VVP MMM-actie. We zijn heel dankbaar voor dit initiatief, zeker dit jaar kwam deze gift op een cruciaal moment omdat we door een financieel moeilijke periode gingen. We zijn blij dat God deze actie gebruikt heeft om ons te zegenen. Dit bemoedigt ons enorm om verder te gaan en te weten dat jullie achter ons staan en geloof hebben in ons werk. Het is goed om te weten dat we er niet alleen voor staan.

Jouw betrokkenheid?

Als broers en zussen zijn we tot zegen door bijvoorbeeld een bemoediging te sturen, contact op te nemen, te bidden, een sponsoractie op te zetten, zelf een financiële bijdrage te geven (BE96 9733 6147 7305).Met de MMM-actie brengt de zendingscommissie jaarlijks in het voorjaar onze zendelingen extra onder de aandacht en zet aan tot actie. Financieel resulteert dit al 9 jaar in een extra gift van ongeveer 500 euro per zendeling / zendelingsgezin. Zet jij jouw schouders mee onder de tiende Maart/Mei Missie Maand (MMM) zodat dit voor onze zendelingen een jubileum of jubeljaar wordt?

Herman Aerts

Namens de zendingscommissie

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar zending.gebed@vvp.be
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305
VVP ZENDING

20 VVP-zendingsgezinnen, en dat aantal neemt toe, geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Back To Top