Tijs & Jessica Priem.

Roemenië

Info

Contactgegevens
Familie Priem
Vaidei 266
337414 Judetul Hunedoara
Roemenië

tijsjessicapriem@pelunca.be
www.pelunca.be

Thuisfront
thuisfront@pelunca.be

Thuisgemeente: Effatha kerk te Staden

Reknr. BE24 8601 1087 6638 BIC: SPAABE22
Graag met vermelding ‘Levensonderhoud familie Priem’

Tijs & Jessica Priem

Roemenië

Tijs en Jessica schrijven: “Jezus stak zijn hand uit en redde ons. Nu willen we onze handen uit de mouwen steken en anderen Zijn liefde tonen. Daarom willen we vanuit onze christelijke geloofsovertuiging ons dienstbaar opstellen om in de armoede in Roemenië hulp te gaan bieden. Ons doel is de kansarmen te helpen waar mogelijk met voedsel, kleding, scholing …   Het gaat ons ook om het bijbrengen van normen en waarden zodat ook zij een waardig bestaan mogen leiden. Eén ieder is uniek en kostbaar en dat geldt ook voor hen.”

Samen met hun kinderen Marie-Lou en Lowie, willen ze een vertrouwensrelatie opbouwen met de inwoners van het dorp Vaidei en de omliggende dorpen. Ze zullen ook samenwerken met Dirk en Nicole Weyts die al 15 jaar in Roemenië wonen en hulp bieden aan Roma-kinderen en kansarme Roemenen.

Tijs en Jessica namen het project “Pe Lunca” over van Johan en Marijke van Vliet.

Klik op de kaart

Waar zijn onze Zendelingen?