skip to Main Content

VVP Ontmoetingsdag

 

Dat op 20 juli 1969 de Amerikaan Neil Armstrong voor het eerst voet op de maan zette en Eddy Merckx zijn eerste tourzege behaalde, staat in het collectieve geheugen van mijn generatie gegrift.

Niet bekend, maar daarom niet minder belangrijk is dat op 11 november 1969, dus 50 jaar geleden, de 1steontmoetingsdag plaatsvond. Daarom krijgt de VVP-ontmoetingsdag 2019 een feestelijk tintje.

Citaat uit de thesis van Ignace Demaerel:

‘De eerste ontmoetingsdag was met P. Van Kesteren en Rob Polderman (Niel) in Gent op 11-11-1969. In deze tijd had P. Van Kesteren veel contact met de stroming van Kracht Van Omhoog (Polderman, Johan du Fossé, André Vanhaelen…). Bij de tweede ontmoetingsdag op 11-11-1970 te Antwerpen was Cornelisse (Kortrijk) er al bij, en van dan af zijn ze jaarlijks doorgegaan (een tijdlang tweemaal per jaar) tot op heden.

Dat er in de beginperiode jaarlijks meerdere ontmoetingsdagen plaatsvonden, toonde de grote behoefde aan die leefde om als pinksterchristenen uit Vlaanderen elkaar te ontmoeten.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE VOOR DE ONTMOETINGSDAG

Martin Koornstra, voor velen een bekende spreker maar voor mij een vriend, zal de gastpreker zijn. Samen met zijn vrouw Karin geeft Martin leiding aan ‘Royal Mission’, een Nederlandse organisatie die zich o.a. toelegt op het onderwijzen tot discipelen.

Citaat uit hun website:

Ontstaan:

Royal Mission is in mei 2009 door Martin en Karin Koornstra en een stel vrienden gestart en uitgegroeid tot een beweging met een enorme passie voor het prachtige herstelplan van God. We zijn gegrepen door de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in Matteüs 10:7-8:

‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’

Visie:

Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat discipelschap hierbij een belangrijke sleutel is.

Lees verder onder de foto.

Om leiding te geven aan de aanbidding zal Daniël Marx, samen met zijn muziekband in ons midden zijn.  Wie is Daniël Marx?

Citaat uit hun website:

‘Daniel Marx werd in 1983 geboren in de oudste stad van België, Tongeren. Hij groeide op in een christelijk gezin. Muziek speelde in zijn familie een grote rol. Reeds op zeer jonge leeftijd begeleide hij kerkdiensten aan de piano. Zang werd zijn grote passie. Meer bepaald legde hij zich toe op close harmony en backings. Samen met zijn familie verzorgde hij optredens in België en daarbuiten.

Daniel trouwde met Elsbeth in 2012, en verhuisde naar Nederland. Door de afstand werd het wat moeilijker om vaak samen met zijn familie te zingen. Hierdoor kreeg hij wel tijd om zelf liederen te schrijven.

In 2017 kwam het eerste studioalbum uit, “Toon ons wie U bent” . Hiervoor werkte hij samen met vrienden uit België. Amper één jaar later brengt hij zijn tweede studioalbum uit, “God van trouw”. Sinds de zomer van 2018 speelt Daniel regelmatig met vier bevriende muzikanten op diverse plaatsen in België en Nederland. Met zijn muziek hoopt hij dat mensen Jezus leren kennen en God mogen ervaren zoals Hij is: Een trouwe Vader die er altijd voor ons is, in welke situatie dan ook.’

Vijftig jaar geleden was er een intens verlangen bij christenen om elkaar te ontmoeten. Hoe leeft dat vandaag?

Het is overduidelijk dat het aanbod van allerlei samenkomsten en christelijke evenementen is toegenomen. Bijna wekelijks kan je wel ergens in het land bijzondere samenkomsten bijwonen en dat is goed. Het verlangen om samen te komen is er dus blijkbaar nog steeds.

Wat maakt de VVP-ontmoetingsdag anders? Waarin differentiëren we ons? Het woord ‘ontmoeten’ geeft heel precies aan wat de intentie was bij de eerste initiatiefnemers in 1969. Pinksterchristenen hadden (en hebben) een sterk verlangen om elkaar te ontmoeten, los van programma en inhoud. De maatschappelijk tegenstand tegen nieuwe kerken (al wat niet katholiek was) zal zeker een rol hebben gespeeld. Tevens werd de ervaring van de doop in de Heilige Geest niet door iedereen gewaardeerd. Anno 2019 is er gelukkig heel veel ten goede veranderd. Maatschappelijk behoren de pinkstergemeenten tot de door de overheid erkende eredienst en zijn dus maatschappelijk aanvaard. Alhoewel de doop in de Heilige Geest nog steeds deel uitmaakt van onze identiteit, is de samenwerking met andere denominaties en kerken sterk toegenomen. Het is zeker geen onderwerp meer die onze éénheid in Christus in de weg zou staan.

Door de jaren heen heeft de VVP-ontmoetingsdag zich dan ook ontwikkeld tot een dag die openstaat voor alle denominaties en christelijke achtergronden.

Als kerk in België mogen en moeten we meer zichtbaar zijn in de samenleving. De kerk is niet bedoeld om zich te verschuilen in een klein onzichtbaar hoekje, maar is bedoeld om zichtbaar te zijn en invloed te hebben op haar omgeving.

Jezus zegt het als volgt in Matt.5:14-16:

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen ​lamp​ aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

VVP wil plaatselijke gemeenten verenigen en ondersteunen in hun opdracht om kerk te zijn in ons land. Op 11 november zullen we elkaar opnieuw ontmoeten in de Brabanthal te Leuven. Het wordt een feestelijke editie en een groot feest. Dit kan alleen maar slagen als jij er ook bent. Je bent van harte welkom.

Back To Top